Občanské sdružení na ochranu
pacientů s hereditárním angioedémem
číslo účtu: 234484669/0300
kontaktní osoba
Iveta Maselli - předsedkyně sdružení
mobil: +420 606 290 570
mail: maselli@hae-imuno.cz

Události

Mezinárodní den HAE 16.5.

Den HAE, konaný dne 16. května, má vést k zvýšení povědomí široké veřejnosti a zdravotnické komunity o hereditárním angioedému, k zajištění lepší léčby a včasné a správné diagnózy pro pacienty trpící touto chorobou. Konečným cílem této akce je pomoct pacientům vést zdravý život.

Tato iniciativa byla zahájena mezinárodní pacientskou organizací HAEi za podpory jejich členů, tedy národních pacientských organizací. Pro více informací o HAEi navštivte www.haei.org.

Jakákoliv podpora je vítaná k zvýšení úspěchu dne HAE.

Doufáme, že zvýšením povědomí o HAE a jejich symptomech oslovíme i pacienty, kteří doposud žili s HAE, ale nevěděli o tom, aby vyhledali pomoc. Budeme se taktéž snažit získat dodatečnou finanční podporu pro naše členské organizace, aby mohli dále pomáhat pacientům v jejich zemi.

Den HAE má v úmyslu:

  • zajistit účinnější léčbu a včasnou a přesnou diagnózu pro pacienty s HAE
  • oslovit širokou veřejnost a zdravotnickou komunitu
  • získat finanční podporu pro další iniciativy na národní a mezinárodní úrovni
  • dát hlas pacientům, globálně sjednotit jednotlivé pacientské organizace HAE

Další informace naleznete na adrese www.haeday.org.