Občanské sdružení na ochranu
pacientů s hereditárním angioedémem
číslo účtu: 234484669/0300

kontaktní osoba:
Iveta Maselli - předsedkyně sdružení
mobil: +420 606 290 570
mail: maselli@hae-imuno.cz

cíle sdružení:

 • zprostředkování odborných informací
  o onemocnění Hereditární angioedém
  a možnostech její léčby
 • poskytovat informace širokému okolí
 • zlepšování dialogu mezi pacientem
  a lékařem
 • advokacie ve prospěch dostupnosti léčby
 • spolupráce s pacientskými organizacemi
  zaměřenými na Hereditární angioedém
  ve světě

Naše občanské sdružení je součástí mezinárodní pacientské organizace HAEI – International Patient Organization for C1 inhibitor Deficiencies www.haei.org

Hereditární Angioedém Česká republika - Facebook

HAE Czech Republic - Facebook

Slovo úvodem:

"Cílem Občanského sdružení je ochrana pacientů s hereditárním angioedémem, primárním imunodeficitem na vrozeném podkladu s familiárním výskytem a zajištění jejich terapie."



Sanofi CSL Behring Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) MedicomRepromeda